Financim dhe Këshilla për
Gratë në Biznes

Kthejeni ambicien në sukses.
Mësoni si.

Programi ynë

Filloni Business Lens tani

Shqyrtoni nga afër biznesin tuaj; Zbuloni pikat tuaja të forta dhe gjeni mundësitë të zhvilloni dhe financoni në vijim biznesin tuaj.

Mësoni më shumë për aktivitetet tona të ardhshme në Kosovë

Banka jonë partnere

Ky program financohet nga BERZH-i, Luksemburgu, Suedia dhe Fondi Special i Aksionerëve të BERZH-it

Kthehu në fillim