დაფინანსება და კონსულტაციები მეწარმე ქალებისთვის

გადააქციეთ ამბიცია წარმატებად. ნახეთ, როგორ.

ჩვენი პროგრამა

დაიწყეთ Business Lens ახლავე

ნახეთ რა არის თქვენი ძლიერი მხარე და მოიძიეთ შესაძლებლობები თქვენი ბიზნესის განვითარებისა და დაფინანსებისთვის.

გაიგეთ მეტი ინფორმაცია საქართველოში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ

ჩვენი პარტნიორი ფინანსური ინსტიტუტებია

პროგრამას აფინანსებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროკავშირი, შვედეთი, ადრეულ გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების ფონდი და მცირე ბიზნესის ფონდი